Allergi

Allergi er en tilstand som skyldes overfølsomhet overfor stoffer som vi spiser, puster inn, får på øynene, spiser, eller får under huden via en sprøyte eller annen måte. Overfølsomhet fører til en unormal reaksjon fra kroppens forsvarssystem, immunsystemet. Vanligvis skal immunsystemet beskytte oss mot angrep fra mikroorganismer som bakterier og virus. Det dannes antistoffer mot mikroorganismene. Antistoffene dreper eller nøytraliserer bakterier og virus. Ved allergi dannes antistoffer mot normalt ikke skadelig eller lite skadelige stoffer som kalles allergener.

Ved en allergisk reaksjon vil cellene i immunsystemet produsere kjemiske stoffer som histaminet som forårsaker de allergiske reaksjonene, f.eks. økt utskillelse av væske og slim i nese og øyne, sammentrekning av luftrørene slik at det blir tyngre å puste (astma) og hudforandringer som rødhet, hevelse og kløe (eksem).
De vanligste allergiske lidelsene er høysnue, eksem, astma, matvareallergi.
Vi kan diagnostisere , ta allergiprøver og behandler allergiplager.
Hvis allergi tabletter, nesespray og øyedråper ikke virker adekvat kan man bruke kortisonsprøye som er mye mer effektive. Nødvendigheten av kortisonsprøye mot allergi må vurderes av en lege pga bivirkninger av kortison.
Ved behov kan vi henvise deg til hudlege for videre utredning og behandling.

Nysing