Bestill time hos Royal legesenter

Overvekt

Overvekt, obesity er det moderne samfunns folkesykdom og er årsak til mange helsesmessig problemer, dysfunksjon, sykdom.

Fordøyelsesplager

Dyspesi eller fordøyelsesplager er vanlig utbredt. Utfra sykehistorie, relevante medisinske undersøkelser og funn ved relevante analyser/prøver vurdere vi om det er nødvendig med medikamentell behandling 

Hudsykdommer

Som allmennlege har vi lang erfaring innen diagnostikk og behandling av diverse hudplager, om nødvendig henviser vi til hudlege for vurdering.

Soppinfeksjoner

I tillegg til diagnostisering og medikamentell behandling mot diverse sopptilstander tilbyr vi behandling av neglesopp med laser med betydelig gode resultater.

Ortopedi

Vi har lang erfaring innen diagnostikk og behandling av diverse senebeter i diverse deler av kroppen bl.a. med skulderplager, senebetennelser i skulder, fot, arm  og hånd.

Nervologi

Vi gjør allmennlegevurdering av diverse nevrologiske tilstander, tar relevante forundersøkelse, henviser til relevante bildediagnostikk og vurdering hos nevrolog.

Akne

Acne vulgaris er en kronisk betennelsesforstyrrelse i pilosebaceous enhet med en multifaktoriell patogenese. Vi har også fordypet oss i behandling av akne. 

Små kirurgi

Vı sıtter med mange årig erfaring innen små kirurgi og vi bruker kirurgi der hvor det er nødvendig med tanke på andre tilstander der hvor man mistenker ondartethet.

Vortefjerning

Fotvorter er vanlig forekommende. De kan være vanskelig å behandle hvis man ikke har tilgang til effektive laseraparater. Laser er den mest effektive og uten bivirkninger. 

Blodtrykksmåling

Ganske mange pasienter har høyere blodtrykk under legebesøket enn ellers på dagen, og det kan derfor være nyttig å få målt blodtrykket utenom legekontoret. 

Hjertesykdommer

Vi har nok kunnskap og erfaring innen hjertekar sykdommer.
Legen ved hjelp av sykehistoriet, ekg, blodprøver finner ut om du har høyt blodtrykk eller andre hjertekar sykdom.

Psykisk helse

I kognitiv terapi lærer man at det ikke er situasjonen i seg selv, men måten du tolker en situasjon på. Vi tilbyr samtaleterapi for behandling av depresjoog angst.

Fertilitetspakke

For de som vil bli gravide eller av andre grunner vurdere feritlitet, ultralyd,
relevante blodprøver elle som ønsker  nødvendige henvisninger.

Øyesykdommer

Vi utfører relevante øyeundersøkelser, diagnostiserer og behandler tilstander som en allmennlege kan beherske. Det vurderes ellers om henvisning.

Allergi

De vanligste allergiske lidelsene er høysnue, eksem, astma, matvareallergi.
Vi kan diagnostisere , ta allergiprøver og behandler allergiplager.

Generell helsesjekk

Generell helsesjekk består av en helhetlig vurdering av helsetilstaden. Måling av Blodtrykk, undersøkelse av hjerte, lunge , lungefunksjonmåling og mer.

Svangerskap

Svangerskapspakke hos Dr. Sara kalstad inkluderer: 

 

Oppfølging fra befruktning til post partum - etter fødsel. Fra frøet i magen til barnehagen.

Vaksine

Vi setter de fleste type vaksiner og tilbyr rådgivning om reisevaksiner, influensavaksine, lungebetennelsevaksine.

Eller andre vaksinet.våre leger setter alle vaksiner du trenger. 

Øre, nese & hals

Vi utfører en generell vurdering av øre, nese og hals, diagnostiserer, evt. Behandler med relevante medikamentet, og henviser til relevante bildediagnostikk hvis nødvendig.

Lungesykdommer

Legene våre har mange år med erfaring innen diagnostisering og behandling av lungesykdommer.

 

Les gjerne om hva annet vi kan hjelpe deg med og hva vi tilbyr. 

Kjønnsykdommer

Kjønnssykdommer eller Seksuelt overførbare infeksjoner er en infeksjoner der smittestoffet kan overføres ved seksuell kontakt.
 

Kjønnssykdomer kan gi helseskader og plager for den enkelte som er smittet.

Covid-19 Hurtig test

Skal du reise med fly , er frisk og trenger å ta test for COVID-19?

 

De fleste flyselskaper krever neg. test for corona 24-72 timer før avreise.

 

Vi tar test samme dag du trenger, resultat foreligger etter ca 24 timer.

Pris:950 kr.

Attester

Hvis legen finner ut at du har behov for avlastning, sykmelding fra jobb, kan han/hun skrive sykmelding inntil en uke. Vi kan ikke tilbakedatere sykmelding. Prisen er inkludert i konsultasjon.

Vi tilbyr også andre attester som skolefravær, forlenget tid for eksamen, vaksinasjon osv.