Høyt blodtrykk

24-timers blodtrykksmåling benyttes i økende grad , både i utredning av nyoppdagede blodtrykkspasienter, men også i oppfølgningen og ikke minst i kartlegging av pasienter med problematisk hypertensjon for å kunne ta godt fundamenterte behandlingsmessige beslutninger .
Når er det aktuelt med 24-timers blodtrykksmåling
• vurdering av nylig diagnostisert høyt blodtrykk uten tegn til organskade
• Manglende samsvar mellom blodtrykket målt hos legen og eventuelle legekontroll av blodtrykket hjemme.
• Mistanke om konsultasjonshypertensjon (hvit frakk effekt)
• Vurdering av resistent forhøyt blodtrykk
• Symptomer som muligens kan være relatert til høyt blodtrykk
Undersøkelser har vist at nærmere en fjerdedel av pasientene i en blodtrykksstudie kunne slutte med sine blodtrykksbehandling når 24-timers blodtrykksmåling lagt til grunn for vurdering av behandling.

Ganske mange pasienter har høyere blodtrykk under legebesøket enn ellers på dagen, og det kan derfor være nyttig å få målt blodtrykket utenom legekontoret. Dette gjelder ikke bare hos de hvor det er mistanke om forhøyet blodtrykk, men også de som behandles for høyt blodtrykk.

Ved 24-timers blodtrykksregistrering vil legen også få resultater av mange målinger i stedet for vanligvis 2-3 under konsultasjon. Videre vil en slik måling fortelle oss noe om hvordan blodtrykket ditt er i løpet av natten eller under hvile. Dette kan være til stor nytte for vurdering når det gjelder blodtrykksbehandling.

Du kan bidra til at målingen blir vellykket ved at du fører dagbok den dagen blodtrykksregistreringene pågår.
Noter tidspunkt når du legger deg og står opp
Noter tidspunkt for spesielle aktiviteter
Dersom du har ubehag av noen art som f.eks hodepine, brystsmerte eller svimmelhet, noter tidspunktet. Den dagen registreringen pågår, er det ønskelig at du opprettholder din vanlige daglige aktivitet. På den måten får vi det beste inntrykket av hvordan blodtrykket ditt vanligvis er.

 

Når maskinen indikerer at blodtrykket skal måles , hold armen i ro. La bare armen henge rolig langs siden. Ingen bærbare 24-timers blodtrykksaparat er laget slik at de kan måle blodtrykket under høy fysisk aktivitet eller trening. Dette vil resultere i feilmeldinger på aparatet, og gjentatte forsøk vil bli gjort, vanligvis 1 min etter den mislykkede måling. dersom du må trene den dagen du får registrert blodtrykket ditt, bør aparatet hektes av før trening og festes på igjen etter gjennomført trening. Noter tidspunkt for trening. Bilkjøring eller bruk av maskiner kan påvirke blodtrykksregistreringene. I tillegg vil blodtrykksregistrering under bilkjøring kunne påvirke din oppmerksomhet og derfor dine kjøreferdigheter.
Når du legger deg, la selvet målemaskinen ligge på sengen ved siden av deg.

Du får du utlevert blodtrykksmaskinen på legesenteret.
Ved slutten av de 24 timene kan du fjerne maskinen og mansjetten og levere den tilbake til legesenteret. Maskinen har lagret alle avlesningene. 

Pris. 600kr

Legen tar blodtrykket eldre pasient