Fordøyelsesplager     Sykdommer

Dyspesi eller fordøyelsesplager er vanlig utbredt. Utfra sykehistorie, relevante medisinske undersøkelser og funn ved relevante analyser/prøver vurdere vi om det er nødvendig med medikamentell behandling eller er det hensiktsmessig og nødvendig at du skal henvises til  gastroskopi, ultralydundersøkelse , andre relevante bildediagnostikk eller spesialistvurdering. I noen tilfeller er det livsstillsrelaterte fordøyelsesplager som trenger veiledning ift kosthold, stressreduksjon og evt kombinert med kortvarige medikamentell behandling. Av og til er det medikamenter pasienten har brukt i kort eller lang tid som kan være årsak til forstyrrelse i fordøyelsesystemet og dette kartlegges og nødvendige  råd gis for å forbedre tilstanden. Ved akutte magesmerter  kan det være nødvendig  med sykehusinnleggelser for diagnostisk avklaring og behandling. 

Kvinne i smerte