Generell

Helsesjekk

Generell helsesjekk består av en helhetlig vurdering av helsetilstaden. Måling av Blodtrykk, undersøkelse av hjerte, lunge , lungefunksjonmåling, evt. bruk av spirometri for måling av lungefunksjon ved indikasjon, takning av ekg ved indikasjon samt evt registrering av blodtrykk i 24 timer for å se om det foreligger høyt blodtrykk som trenger behandling. Takning av blodprøver for å vurdere generelle organ status, kolesterolverdier ,blodsukker , vitaminer, mineraler, nyre og leverfunksjonsprøve og diverse andre blodverdier som er av betydning for å gjøre en fullverdig vurdering av den generelle helsetilstanden.


Det er flere faktorer som er av betydning når det gjelder omfanget av den generelle helseundersøkelsen bl. a. alder, kjønn,disposisjon til noen arveldig sykdom, røykning, alkoholforbruk, vekt og yrkesmesige exponering til diverse sykdomsfremkallende belastninger, allergener eller giftstoffer og så videre.
På legekontoret har vi mulighet til å utføre Ekg, spiromtri for vurdering av lungefunksjon , diagnostisering av astma, kols.

Lege og pasient