Kjønnssykdommer

Kjønnssykdommer eller Seksuelt overførbare infeksjoner er en infeksjoner der smittestoffet kan overføres ved seksuell kontakt.
 

Kjønnssykdomer kan gi helseskader og plager for den enkelte som er smittet.
De fleste kjønnssykdommer er enkle å påvise og kan behandles, andre kan være vanskelig å oppdage og noen kan føre til en kronisk tilstand. V
ed å oppdage infeksjonen i tidlig stadium, er det lettere å behandle de som kan behandles, forebygge smittespredning, forebygge følgetilstander og bidra til god helse for personer med kroniske infeksjoner.


De fleste seksuelt overførbare infeksjoner forekommer hos unge i aldersgruppen 16-24 år. Noen menn som har sex med menn har økt risiko gjennom adferd og seksual praksis. De vanligste seksuelt overførbare infeksjoner i Norge i dag er genital klamydiainfeksjon, kjønnsvorter og kjønnsherpes. Mindre utbredt er mykoplasma genitaluminfeksjon, gonorre, flatlus, skabb, trikomonasinfeksjon, hepatitt B og C, hiv-infeksjon og syflis.


Det viktig å bemerke at det går noe tid etter smitte før testen blir positiv.
For klamydia er det opptil 14 dager.
Mykoplasma infeksjon opptil 14 dager.
Gonore opptil 14 dager.
Hiv opptil 12 uker
Syflis opptil 12 uker og hepatitt B opptil 6 måneder.

Vi undersøker, tar prøver, utreder og behandler diverse kjønnssykdommer.
Hepatitt B, hepatitt C og syflis trenger videre utredning og behandling på sykehus.

Lege og pasient