Fertilitetspakke

Utredning for barneløshet:
For de som vil bli gravide eller av andre grunner vurdere feritlitet. Ultralyd,
relevante blodprøver, Seksuelt overførbare infeksjoner,celleprøve og nødvendige henvisninger

Smilende gravid kvinne