Psykologiske problemstillinger

                  kognitiv psykoterapi for behandling av psykiske problemer:
Kognitiv psykoterapi er utviklet av den berømte Amerikanske psykiateren Aron beck.
Kognitiv psykoterapi er en psykoterapautisk tilnæriming til psykiske plager der hvor samspillet mellom tanker, følelser og adferd og holdninger i livet vektlegges.

Denne terapien er en fokusert from for psykoterapi hvor målet er å identifisere og endre systematisk feiltenkning og dysfunksjonelle holdninger. Dysfunksjonelle holdninger er en integrert  del av psykiatriske vanskene hvor de bidrar til å opprettholde dem. De dysfunksjonelle holdningene er derfor hovedmålet i kognitiv terapi.
Under terapien er pasienten en aktiv deltaker og lærer å utvikle nye funksjonelle mentale og adferdsmessige strategier, metoder for å overvinne sin depresjon , angst eller andre psykiske tilstander. Terapauten kan bruke diverse skjemaer for kartlegging og gradering av en psykisk tilstand som angst og depresjon.

I kognitiv terapi lærer man at det ikke er situasjonen i seg selv, men måten du tolker en situasjon på som vil bestemme både din adferd/handling og følelsene du opplever. Det si hvis  situasjon A kan tolkes som B og siden hele situasjonen er mistolket som B, vil den utløse feil og upassende adferd og emosjon.

Negative automatiske tanker tolkes som energityver og skal håndteres på en bevist , smart og hensiktsmessig måte.
Dr. Jahed er utdannet som kognitiv og metacognitiv psykoterapaut og tilbyr samtaleterapi for behandling av depresjoog angst. Terapien kan også utføres  som videkonsultasjon.
En samtaletreapi trenger minst 45 minutter og prisen er 1200 kr pr. Samtaleterapi.

Lege og pasient