Svangerskapspakke/gynekologi

Svangerskapspakke hos Dr. Sara kalstad:

Dr. Sara Kalstad har særlig interesse for og kompetanse innen fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Hunhar spesialistkurs i ultralyd av kvinner og gravide og er opptatt av de viktige psykiske og kulturelle aspektene ved kvinnehelse og det å bli mor. Hun har lang erfaring med barn og er godkjent ammeveileder.
Hvis du ønsker en ærlig og grundig vurdering hos en erfaren kvinnelege anbefales du å bestille enkonsultasjon hos Dr. Sara Kalstad. Hun har mulighet til å følge den gravide gjennom svangerskap,fødsel og barsel -samt barnets helse i barsel, amming og småbarnsperioden. Hvis du har særskilte ønsker eller behov for hjemmebesøk, kan dette avtales spesielt -vi har blant annet bærbar ultralyd med mulighet for blodstrømsmålinger i foster og placenta.

 

Prisliste
Enkel konsultasjon: 690 kr

Rutine gynekologisk undersøkelse med celleprøve/prøver: 890 kr
Full gynekologisk undersøkelse med celleprøve/prøver og full ultralyd inkludert Doppler: 1490 kr
Fertilitetspakke: Utredning av barnløshet- for de som vil bli gravide eller av andre grunner vurderer fertilitet. Full gynekologisk undersøkelse med ultralyd, relevante blodprøver, Seksuelt overførbare infeksjoner, celleprøve, informasjonssamtale og nødvendige henvisninger:  3000 kr

 

Oppfølging i svangerskapet: Vi tilbyr holistisk omsorg «Fra frøet i magen til barnehagen».

 

Dr. SaraKalstad har lang erfaring med gravide, spedbarn og småbarnsperioden. Det er særskilt viktig for førstegangsfødende å unngå komplikasjoner -har man først hatt en normal førstegangsgraviditet og forløsning er det overveiende sannsynlig at de neste svangerskapene også går bra. Det er mange flergangsfødende som sitter igjen med spørsmål, usikkerhet og kanskje fysiske eller psykiske traumer etter forrige fødsel. Vi har derfor fullt fokus på den gravides helse, fysisk, psykisk og sosialt. Dette
inkluderer selvsagt ultralyd og alle svangerskapsundersøkelser samt oppfølging av mor og barn i den sårbare barselperioden. Dr. Sara Kalstad følger deg hele veien -og kan også følge deg under fødselen hvis du ønsker det.

 

Svangerskapspakker:
Enkel svangerskapskontroll - Hb, SF mål, urinstix, fosterlyd: 1590 kr
Vanlig svangerskapspakke: 5 rutinekontroller med vanlig svangerskapsprogram, blodprøver og henvisning til fødeavdeling: 3960 kr

 

Fødselsangst: Gjennomgang av forrige fødsel, din journal som du har hentet fra sykehuset og kognitive teknikker for å mestre neste fødsel: 2990 kr/45 min

 

Fødselsangst: Oppfølgende samtale etter første samtale: 1990 kr
Fødselsangstpakke: Gjennomgang av forrige fødsel og kognitive teknikker for å mestre neste fødsel samt fem samtaler -3 i svangerskapet og 2 i barsel/etter fødsel: 9900 kr

 

Enkel ultralyd i svangerskapet: Undersøkelse av liv, leie og for å se fosteret: 1590 kr

 

Utvidet ultralyd i svangerskapet: Undersøkelse av organer, anatomi, trivsel, størrelse,
blodstrømsmålinger: 1990 kr

 

Basic svangerskapspakke: 5 vanlige kontroller -inkludert 3 x utvidet ultralyd første trimester samt 2 vekstmålinger i tredje trimester) -samt oppfølging etter fødsel med undersøkelse av mor og barn: 14900 kr

 

Pluss svangerskapspakke: Kontroll annenhver uke, utvidet ultralyd alltid tilgjengelig, ukentlig kontroll de første 6 ukene i barselperioden: 21 900 kr
Legefølge ved fødsel: Vaktberedskap og følge ved fødselen. Du får en kjent og kyndig lege som er der for deg og ditt barn når det gjelder mest: 30 000 kr

 

Luksuspakke svangerskap med totalomsorg -som plusspakken -i tillegg kommer legen hjem til deg ved behov, det er inkludert følge til fødselen -skreddersydd opplegg etter fødsel, ammehjelp,vakttelefon, døgntilgjengelighet og mulighet for doula. Du definerer selv ditt behov. Utvidet diskresjon, du slipper å vente med andre, vi kan også komme hjem til deg. Ta kontakt for nærmere avtale.

svangerskap