Vortefjerning

Fotvorter og fingervorter er vanlig forekommende. De kan være vanskelig å behandle hvis man ikke har tilgang til effektive laseraparater.
Spesielt for fotvorter er laser den mest effektive og uten bivirkninger. Vi bruker laser for behandling av fotvorter med høy grad av effektivitet og pasient tilfredshet. Vanligvis er det nok med en behandling.

warts.jpg