Behandlinger

 

Overvekt

Overvekt, obesity er det moderne samfunns folkesykdom og er årsak til mange helsesmessig problemer, dysfunksjon, sykdom.

Overvekt kan føre til høyt blodtrykk, sukkersyke, fettlever, gallesten, artrose/slitasjegikt i knær, gynekomasti (forstørrelse av bryst) hos menn. Obstruktiv åpne syndrom, dvs pustesteproblemer under søvn og snorkning , økt risiko for hjertekar sykdommer, hjerneslag. Vi kartlegger kostholdet ditt, kommer med detaljerte råd om kosthold og mosjon for å  hjelpe deg for å redusere vekten.

Vi kan også starte med medisinke injeksjoner som er godkjent for vektreduksjon.

Vil tar fulle blodprøvesjekk og andre relevante undersøkelser og prøver, registrerer vekten og starter medisinering. Første injeksjonen skjer på kontoret og du blir fulgt opp videre i forhold til  effekt og evt. Bivirkninger. Om du er så overvektig at du kan ha nytte av en fedmeoperasjong og du ønsker det, kan vi henvise deg til sykehus eller relevante spesialister for vurdering av operativ behandling.

Fordøyelsesplager

Dyspepsi eller fordøyelsesplager er vanlig utbredt. Utfra sykehistorie, relevante medisinske undersøkelser og funn ved relevante analyser/prøver vurdere vi om det er nødvendig med medikamentell behandling

Dyspepsi eller fordøyelsesplager er vanlig utbredt. Utfra sykehistorie, relevante medisinske undersøkelser og funn ved relevante analyser/prøver vurdere vi om det er nødvendig med medikamentell behandling eller er det hensiktsmessig og nødvendig at du skal henvises til  gastroskopi, ultralydundersøkelse , andre relevante bildediagnostikk eller spesialistvurdering. I noen tilfeller er det livsstillsrelaterte fordøyelsesplager som trenger veiledning ift kosthold, stressreduksjon og evt kombinert med kortvarige medikamentell behandling.

Av og til er det medikamenter pasienten har brukt i kort eller lang tid som kan være årsak til forstyrrelse i fordøyelsesystemet og dette kartlegges og nødvendige  råd gis for å forbedre tilstanden. Ved akutte magesmerter  kan det være nødvendig  med sykehusinnleggelser for diagnostisk avklaring og behandling. 

hudsykdommer

Som allmennlege har vi lang erfaring innen diagnostikk og behandling av diverse hudplager, om nødvendig henviser vi til hudlege for vurdering.

Som allmennlege har vi lang erfaring innen diagnostikk og behandling av diverse hudplager, om nødvendig henviser vi til hudlege for vurdering.

Vi har også flere hudlasere som brukes for å fjerne hudutvekstet, godartede føflekket, diverse fetkul, hyperpigmenteringer, melasma, fibromer, sprengt blodkar i ansikt og ben , behandling av arr, hudforyngelse, kirurgisk fjerning av føflekker og sending til histologidk undersøkelse.

Les mer om dette her

Diverse eksemtilstander: i tillegg til den tradisjonelle medisinske behandling for eksem tilstander i huden tilby vi også behandling mec Gigalaser som ikke har noen form for bivirkning , les om gigalaser i relevant avsnitt.


Vi behandler også rosasea med laser som vanligvis er det mest effektive behandling mot skjemmende rødhet i ansikt.

soppinfeksjoner

I tillegg til diagnostisering og medikamentell behandling mot diverse sopptilstander tilbyr vi behandling av neglesopp med laser med betydelig gode resultater.

Vi behandler inngrodd negl og trekker ut negl som er deformert pga skade eller soppinfeksjon. Behandling skjer etter en lokal bedøvelse og vi sørger for at det hele skjer smertefritt.

Les mer om neglsopp på Laser & skin clinic. ​

Vi behandler neglsopp også med laser, mer om laser kan leses om her.

ortopedi

Vi har lang erfaring innen diagnostikk og behandling av diverse senebetennelser i diverse deler av kroppen bl.a. med senebetennelser i skulder, fot, arm  og hånd.

Muskel og skjelettplager er veldig utbredt i samfunnet. Det er forskjellige årsaker til dette. Fysiske og psykiske overbelastninger, skader, slitasje, inaktivitet, misfohold mellom belastning kroppens muskler, sener, ledd,..utsettes for og det muskulaturen, senen, leddet kan tåle av belastning, diverse revamtologiske sykdommer og muskelrelaterte sykdommer. Hos oss har vi ekspertise i bruk av triggerpunktinjeksjoner, medisinsk akupunktur og bruk av gigalaser både alene eller i kombinasjon med enten triggerpunktinjeksjoner eller akupunkturnåler.
Legen undersøker, vurderer, utreder med relevante prøver, evt. henviser til relevante bildeundersøkelser,eller henviser til relevante spesialister. Legekontoret er utstyrt med Gigalaser.

Gigalaser er blitt brukt for behandling av muskelsmerter, sportskader, artroser , senebetennelser, ryggsmerter, nakkesmerter, skiveprolaps,hudproblemer som follikulitter og diverse dermatitter. Se avsittet om Gigalaser for detaljert info om virkningsmekanisme. Triggerpunktinjeksjon kan brukes ved både akutte og kroniske muskelsmerter. Dette kan kombineres med fysioterapi, eller andre former for behandling rettet mot muskelplager. Triggerpunktinjeksjoner virker raskt og av og til kan den ha mirakuløse tilfredstillende effekt der hvor ingen andre behandling har hatt adekvat og tilfredstillende effekt, eller behandling har vært forbundet med mye bivirkninger.

Les mer om Gigalaser på Laser & skin Clinic.

nevrologi

Nevrologiske sykdommer

Vi gjør allmennlegevurdering av diverse nevrologiske tilstander, tar relevante forundersøkelse, henviser til relevante bildediagnostikk og vurdering hos nevrolog.

Bestill

Akne

Acne vulgaris er en kronisk betennelsesforstyrrelse i pilosebaceous enhet med en multifaktoriell patogenese. Vi har også fordypet oss i behandling av akne. 

Bestill

Acne vulgaris er en kronisk betennelsesforstyrrelse i pilosebaceous enhet med en multifaktoriell patogenese. Behandlingen avhenger av typen og alvorlighetsgraden av kviseskader. Kombinasjonsbehandling er ofte nødvendig p.g.a. den den multifaktorielle patofysiologien.

Vi har også fordypet oss i behandling av akne samt behandler vi akne arr med mikroplasma med høy grad av pasient tilfredshet og suksess. Se på våre før og etter bilder.

 

Les mer om Akne arr på Laser & skin clinic.

små kirurgi

Vı sıtter med mange årig erfaring innen små kirurgi og vi bruker kirurgi der hvor det er nødvendig med tanke på andre tilstander der hvor man mistenker ondartethet.

Vı sıtter med mange årig erfaring innen små kirurgi og vi bruker kirurgi der hvor det er nødvendig med tanke på diagnostisering av mistenkt føflekk, hudkreft eller andre tilstander der hvor man mistenker ondartethet.

Vi bruker Gigalaser for sår tilhelling, spesielt sår som ikke gror, f. Eksempel diabetessår, legg sår som følge av venøs insuficiens .

Vortefjerning

Fotvorter er vanlig forekommende. De kan være vanskelig å behandle hvis man ikke har tilgang til effektive laseraparater. Laser er den mest effektive og uten bivirkninger.

Fotvorter og fingervorter er vanlig forekommende. De kan være vanskelig å behandle hvis man ikke har tilgang til effektive laseraparater.

 

Spesielt for fotvorter er laser den mest effektive og uten bivirkninger. Vi bruker laser for behandling av fotvorter med høy grad av effektivitet og pasient tilfredshet. Vanligvis er det nok med en behandling.

Blodtrykksmåling

Ganske mange pasienter har høyere blodtrykk under legebesøket enn ellers på dagen, og det kan derfor være nyttig å få målt blodtrykket utenom legekontoret. 

Ganske mange pasienter har høyere blodtrykk under legebesøket enn ellers på dagen, og det kan derfor være nyttig å få målt blodtrykket utenom legekontoret. Dette gjelder ikke bare hos de hvor det er mistanke om forhøyet blodtrykk, men også de som behandles for høyt blodtrykk.

 

Ved 24-timers blodtrykksregistrering vil legen også få resultater av mange målinger i stedet for vanligvis 2-3 under konsultasjon. Videre vil en slik måling fortelle oss noe om hvordan blodtrykket ditt er i løpet av natten eller under hvile. Dette kan være til stor nytte for vurdering når det gjelder blodtrykksbehandling.

 

Når maskinen indikerer at blodtrykket skal måles , hold armen i ro. La bare armen henge rolig langs siden. Ingen bærbare 24-timers blodtrykksaparat er laget slik at de kan måle blodtrykket under høy fysisk aktivitet eller trening. Dette vil resultere i feilmeldinger på aparatet, og gjentatte forsøk vil bli gjort, vanligvis 1 min etter den mislykkede måling.

Dersom du må trene den dagen du får registrert blodtrykket ditt, bør aparatet hektes av før trening og festes på igjen etter gjennomført trening. Noter tidspunkt for trening. Bilkjøring eller bruk av maskiner kan påvirke blodtrykksregistreringene. I tillegg vil blodtrykksregistrering under bilkjøring kunne påvirke din oppmerksomhet og derfor dine kjøreferdigheter.
Når du legger deg, la selvet målemaskinen ligge på sengen ved siden av deg.

 

Du får du utlevert blodtrykksmaskinen på legesenteret.
Ved slutten av de 24 timene kan du fjerne maskinen og mansjetten og levere den tilbake til legesenteret. Maskinen har lagret alle avlesningene.

hjertesykdommer

Vi har nok kunnskap og erfaring innen hjertekar sykdommer.
Legen ved hjelp av sykehistoriet, ekg, blodprøver finner ut om du har høyt blodtrykk eller andre hjertekar sykdom.

Vi Kalkulerer og vurderer dine evt. risikofaktorer for utviklinig av hjertekar sykdommer.Ved mistake om hjertekar sykdommer som krever nærmere utredning hos hjertespesialist blir du henvist til en spesialist i hjertesykdommer.

 

Psykisk helse

I kognitiv terapi lærer man at det ikke er situasjonen i seg selv, men måten du tolker en situasjon på. Vi tilbyr samtaleterapi for behandling av depresjoog angst.

Kognitiv psykoterapi er en psykoterapautisk tilnæriming til psykiske plager der hvor samspillet mellom tanker, følelser og adferd og holdninger i livet vektlegges.

Denne terapien er en fokusert from for psykoterapi hvor målet er å identifisere og endre systematisk feiltenkning og dysfunksjonelle holdninger.

 

Dysfunksjonelle holdninger er en integrert  del av psykiatriske vanskene hvor de bidrar til å opprettholde dem. De dysfunksjonelle holdningene er derfor hovedmålet i kognitiv terapi.

 

I kognitiv terapi lærer man at det ikke er situasjonen i seg selv, men måten du tolker en situasjon på som vil bestemme både din adferd/handling og følelsene du opplever. Det si hvis  situasjon A kan tolkes som B og siden hele situasjonen er mistolket som B, vil den utløse feil og upassende adferd og emosjon.

Under terapien er pasienten en aktiv deltaker og lærer å utvikle nye funksjonelle mentale og adferdsmessige strategier, metoder for å overvinne sin depresjon , angst eller andre psykiske tilstander. Terapauten kan bruke diverse skjemaer for kartlegging og gradering av en psykisk tilstand som angst og depresjon.

 

Negative automatiske tanker tolkes som energityver og skal håndteres på en bevist , smart og hensiktsmessig måte.
Dr. Jahed er utdannet som kognitiv og metacognitiv psykoterapaut og tilbyr samtaleterapi for behandling av depresjoog angst. Terapien kan også utføres  som videkonsultasjon.

øyesykdommer

Vi utfører relevante øyeundersøkelser, diagnostiserer og behandler tilstander som en allmennlege kan beherske. Det vurderes ellers om henvisning.

Bestill

Allergi

De vanligste allergiske lidelsene er høysnue, eksem, astma, matvareallergi.
Vi kan diagnostisere , ta allergiprøver og behandler allergiplager.

Allergi er en tilstand som skyldes overfølsomhet overfor stoffer som vi spiser, puster inn, får på øynene, spiser, eller får under huden via en sprøyte eller annen måte. Overfølsomhet fører til en unormal reaksjon fra kroppens forsvarssystem, immunsystemet. Vanligvis skal immunsystemet beskytte oss mot angrep fra mikroorganismer som bakterier og virus. Det dannes antistoffer mot mikroorganismene. Antistoffene dreper eller nøytraliserer bakterier og virus. Ved allergi dannes antistoffer mot normalt ikke skadelig eller lite skadelige stoffer som kalles allergener.

 

Ved en allergisk reaksjon vil cellene i immunsystemet produsere kjemiske stoffer som histaminet som forårsaker de allergiske reaksjonene, f.eks. økt utskillelse av væske og slim i nese og øyne, sammentrekning av luftrørene slik at det blir tyngre å puste (astma) og hudforandringer som rødhet, hevelse og kløe (eksem).
De vanligste allergiske lidelsene er høysnue, eksem, astma, matvareallergi.
Vi kan diagnostisere , ta allergiprøver og behandler allergiplager.
Hvis allergi tabletter, nesespray og øyedråper ikke virker adekvat kan man bruke kortisonsprøye som er mye mer effektive. Nødvendigheten av kortisonsprøye mot allergi må vurderes av en lege pga bivirkninger av kortison.
Ved behov kan vi henvise deg til hudlege for videre utredning og behandling.

Generell helsesjekk

Generell helsesjekk består av en helhetlig vurdering av helsetilstaden. Måling av Blodtrykk, undersøkelse av hjerte, lunge , lungefunksjonmåling og mer.

Generell helsesjekk består av en helhetlig vurdering av helsetilstaden. Måling av Blodtrykk, undersøkelse av hjerte, lunge , lungefunksjonmåling, evt. bruk av spirometri for måling av lungefunksjon ved indikasjon, takning av ekg ved indikasjon samt evt registrering av blodtrykk i 24 timer for å se om det foreligger høyt blodtrykk som trenger behandling. Takning av blodprøver for å vurdere generelle organ status, kolesterolverdier ,blodsukker , vitaminer, mineraler, nyre og leverfunksjonsprøve og diverse andre blodverdier som er av betydning for å gjøre en fullverdig vurdering av den generelle helsetilstanden.

 

Det er flere faktorer som er av betydning når det gjelder omfanget av den generelle helseundersøkelsen bl. a. alder, kjønn,disposisjon til noen arveldig sykdom, røykning, alkoholforbruk, vekt og yrkesmesige exponering til diverse sykdomsfremkallende belastninger, allergener eller giftstoffer og så videre.
På legekontoret har vi mulighet til å utføre Ekg, spiromtri for vurdering av lungefunksjon , diagnostisering av astma, kols.

Vaksine

Vi setter de fleste type vaksiner og tilbyr rådgivning om reisevaksiner, influensavaksine, lungebetennelsevaksine.

Eller andre vaksinet.våre leger setter alle vaksiner du trenger. 

Bestill

Vi setter de fleste type vaksiner og tilbyr rådgivning om reisevaksiner, influnsavaksine, lungebetennelsevaksine (pnumovax) eller andre vaksinet.våre leger setter alle vaksiner du trenger.

 

Du betaler kun for konsultasjon(690kr) og kostprisen på vaksiner som settes av legen eller legen skriver resept, du kjøper de nødvendige vaksiner og legen setter vaksinen på legesentert. Det er viktig at vaksinen setees av helsepersonell, der hvor det er beredeskap for håndtering av evt. allergiske reaksjoner. Du blir observert 15-20 minutter etter vaksinering med tanke på evt. reaksjoner som kan trenge behandling.

Øre, nese & hals

Vi utfører en generell vurdering av øre, nese og hals, diagnostiserer, evt. Behandler med relevante medikamentet, og henviser til relevante bildediagnostikk hvis nødvendig.

Bestill

Vi har Gigalaser som har bra effekt på bihuleproblematikk.
 

Lungesykdommer

Legene våre har mange år med erfaring innen diagnostisering og behandling av lungesykdommer.
 
Les gjerne om hva annet vi kan hjelpe deg med og hva vi tilbyr. 

Bestill

Legene hos oss har mangeåring erfaring innen diagnostisering og behandling av astma og kols. Vi har spirometri som er nødvendig for diagnostisering og oppfølgning av lungeproblemer som astma eller kols.
Vi utfører også reversibilitetestest.

Du puster inn astma medisin, venter 15 minutter og får tatt en lungefunksjonstest for å se om medisinen fører til forbedring av din lungefunksjon.
Ved behov kan vi henvise deg til relevante undersøkelser, bildediagnostikk,sykehus eller privat praktiserende soesialister.

kjønnsykdommer

Kjønnssykdommer eller Seksuelt overførbare infeksjoner er en infeksjoner der smittestoffet kan overføres ved seksuell kontakt.
 
Kjønnssykdomer kan gi helseskader og plager for den enkelte som er smittet.

Bestill

Kjønnssykdomer kan gi helseskader og plager for den enkelte som er smittet.
De fleste kjønnssykdommer er enkle å påvise og kan behandles, andre kan være vanskelig å oppdage og noen kan føre til en kronisk tilstand. Ved å oppdage infeksjonen i tidlig stadium, er det lettere å behandle de som kan behandles, forebygge smittespredning, forebygge følgetilstander og bidra til god helse for personer med kroniske infeksjoner.

 

De fleste seksuelt overførbare infeksjoner forekommer hos unge i aldersgruppen 16-24 år. Noen menn som har sex med menn har økt risiko gjennom adferd og seksual praksis. 

De vanligste seksuelt overførbare infeksjoner i Norge i dag er genital klamydiainfeksjon, kjønnsvorter og kjønnsherpes. Mindre utbredt er mykoplasma genitaluminfeksjon, gonorre, flatlus, skabb, trikomonasinfeksjon, hepatitt B og C, hiv-infeksjon og syflis.

 

Det viktig å bemerke at det går noe tid etter smitte før testen blir positiv.
For klamydia er det opptil 14 dager.
Mykoplasma infeksjon opptil 14 dager.
Gonore opptil 14 dager.
Hiv opptil 12 uker
Syflis opptil 12 uker og hepatitt B opptil 6 måneder.

Vi undersøker, tar prøver, utreder og behandler diverse kjønnssykdommer.
Hepatitt B, hepatitt C og syflis trenger videre utredning og behandling på sykehus.

attester

Hvis legen finner ut at du har behov for avlastning, sykmelding fra jobb, kan han/hun skrive sykmelding inntil en uke. Vi kan ikke tilbakedatere sykmelding. Prisen er inkludert i konsultasjon.

Vi tilbyr også andre attester som skolefravær, forlenget tid for eksamen, vaksinasjon osv.

Bestill

Sykmeldinger :

Hvis legen finner ut at du har behov for avlastning, sykmelding fra jobb, kan han/hun skrive sykmelding inntil en uke. Vi kan ikke tilbakedatere sykmelding. Prisen er inkludert i konsultasjon.

Andre attester:

 

Skolefraværs attest for VGS
Attest for forlenget tid eksamen
Attest for MRSA-undersøkelse
Helseattest for Skole / Utdanning i utlandet
Attest for evt. vaksinasjon, f.ex reisevaksiner