Priser

TJENESTERPRIS
24-timers blodtrykksmåling 600kr

Spirometri (utføres for å diagnostikk av astma, kols, oppfølgning etter behandling)

500kr
Ekg500kr

CRP/ HBA1C/ blodsukker /urinprøve

( CRP er infeksjonsparameter , HBA1c er lang tids blodsukker)

200kr
Måling av øyetrykk med ICare Måling av øyetrykk med ICare250 kr
Kirurgisk fjerning av inngrodd tånegl 1990kr
Kirurgisk fjerning av atherom/ fetkul under huden1990kr
Kirurgisk fjerning av føflekk& sending til undersøkelse1990kr
Triggerpunkt injeksjon for ryggsmerte/ nakkesmerte, muskelsmerter500kr
Kortisoninjeksjon for skuldersenebetennelse/epikondylitt  550 kr