Pris-liste 

Konsultasjon hos lege:

                                690 kr. 

(blodprøver som sendes til furst eller andre laboratorier er inkludert i prisen)

                     EKG:

                                     400 kr. 

24-timers blodtrykksregistrering

                                600 kr. 

Konsultasjon hos lege:

                                690 kr. 

(blodprøver som sendes til furst eller andre laboratorier er inkludert i prisen)

Konsultasjon hos lege:

                                690 kr. 

(blodprøver som sendes til furst eller andre laboratorier er inkludert i prisen)

Blodsukker+Hba1c(lang tids blodsukker) :

                                200 kr. 

Mikroalbuminuri:

                                200 kr. 

(sjekker om nyrene er skadet av diabetes eller høyt blodtrykk eller andre årsaker)

Fecal test:

                                200 kr. 

(for å se om det er sjult blod i avføring)

Strepttest( streptokokk halsinfeksjon):

                          200 kr. 

Analyse av urin:

                                200 kr. 

Spirometri:

                                400 kr.

(lungefunksjonstest, astma?, kols?)

COVID-19 Tester:

Covid 19 - antistoff hurtigtest: 690kr (svar innen 15 minutter)

Covid 19 - antigen hurtigtest: 950kr (svar innen 15 minutter)

Covid 19 -  antigen PCR-test : 950kr (svar etter ca en dag, attest er inkludert)

Annet

E-resep: 200kr (kun ıkke vanedannende medısıner)

Video-konsultasjon: 500kr (maks 20 mınutter)


E-konsultasjon: 400kr.


Nb: honorar for vıdeokonsultasjon, e- resept og e-konsultasjon betales via vipps bedrift før konsultasjonen begynner eller før e-resept sendes)

Spørsmål?

                                

Vennligst ta kontakt med oss dersom du har øvrige spørsmål.